Nơi ẩn dật của Trương Lương|phim tài liệu|phimnew.net43:13

  • 70 views
Published on April 5, 2018
Spread the love

Nội dung phim:

Con người là chủ vạn vật, ở đâu có con người thì thiên nhiên tự nhiên khuất phục, sở dỉ nghèo đói là vì sống nghịch với thiên nhiên, nếu sống hoà hợp với thiên nhiên thì đớp dài dài sãn phẩm của nó.

Chúc các bạn xem phim vui vẻ.

 
Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"