Phim tân bao thanh thiên Thất Hiệp Ngũ Nghĩa (xem không quảng cáo)

Published on March 6, 2019
Spread the love

Phim ‘Tân Bao Thanh Thiên’: Nội dung kể về quá trình xử án của Bao Công khi ông bắt đầu nhậm chức tri huyện thất phẩm tại huyện Định Viễn cho đến khi làm phủ doãn Khai Phong tam phẩm. Khả năng phu thục nhân tâm của ông được miêu tả khá rõ nét khi ông mang các nhân tài chốn giang hồ về làm việc cho triều đình. Vốn bản tính tiêu cao tự tại, ‘Thất hiệp – Ngũ nghĩa’ không màng đến chốn quan trường mà chỉ sống đời giang hồ, chỉ tới khi cơ duyên được gặp và kính trọng trí giả của Bao Chửng…

 
Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"